Centrum recyklingu

Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji      

NIP                                                           

Regon                                                      

Decyzja na zbieranie odpadów                

Decyzja na transport odpadów                

VAT czynny                                              

Certyfikat Rzetelności